Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí výboru SVJ

Soubory jsou zaheslovány. Přístup získá jen člen SVJ, který si vyžádá heslo na mailu petr.dlask@gmail.com.

 

Příspěvky

11. schůze výboru SVJ konaná dne 10.8.2009

12. 8. 2009

1.    Projednání předběžného návrhu projektu,-náhled na členění a barevné provedení fasády
2.    Schválení doplnění seznamu firem na zhotovení díla -revitalizaci budovy
3.    Informace o k neuskutečněným výplatám členům výboru a KK
4.    Informace o stavu plateb souvisejících s užív. jednotrek  prostřednictvím SIPO
5.    zajištění podpisů vlastníků na seznam k Plné moci -revitalizace /Stavební  povolení až  Kolaudace budovy

 

10.schůze výboru SVJ konaná dne 27.7.2009

27. 7. 2009

1. Seznámení s jednáním na stavebním úřadě
2. Žádost paní Staré o pronájem
3. Smlouva STA
4. KK SV
5. Informace od občanů
6. Odklizení motorky pana Matouška

 

9.schůze výboru SVJ konaná dne 22.6.2009

22. 6. 2009

Program jednání:

Zápis z 1. shromáždění je neúplný, bohužel paní notářka je nemocná , pořídí se nový zápis +
dodatek doplnění paní notářky .

Zálohy na služby – nový rozpis

Žádost na správní firmu na upomínku placení záloh pro paní Parenti .

Zateplování – stavební úřad požaduje 100% souhlas vlastníků

Výbor pověřuje předsedu k jednání se stavebním úřadem a s obcí .Projekt do 15.8.2009

Další schůze výboru SV 27.7.2009 v 19.00hod

 

8.schůze výboru SVJ konaná dne 17.6.2009

17. 6. 2009

Program jednání:

Návrh na průběh shromáždění:

Smlouva s dodavateli služeb budou zajištěny po 14dnech po podpisu smlouvy o správě
domu

Zápis KK – vzali na vědomí, je v souladu s realizovanými kroky výboru.

Shromáždění 18.6.2009 v 18.00hod, sraz výboru v 17.00hod

Další schůze výboru SV 22.6.09 v 19.00hod

 

7.schůze výboru SVJ konaná dne 15.6.2009

15. 6. 2009


Program jednání:
Úvěr na revitalizaci - výběr banky, posouzení podmínek, zástupce vybrané banky bude pozván na shromáždění dne 18.6.2009
Revitalizace objektu - návrhy řešení a příprava podkladů

Zúčastnili se členové výboru ( ing.Fléglová omluvena) a Ing.Paseka za KK.

Podrobnosti v části "Celý příspěvek"

 

6.schůze výboru SVJ konaná dne 8.6.2009

8. 6. 2009


Program jednání:
Projekt revitalizace domu - zpracuje ing.Vinterová a ing.Řehoř
Přípravné práce na revitalizaci - zasklení lodžií (projednána forma financování), doplňky.
Satelity - reklamační podmínky
Smlouva o správě domu s fy OPTIMIS sro - projednáno a schváleno opravené znění smlouvy.

Zúčastnili se všichni členové výboru a Ing.Dlask za KK.

Podrobnosti v části "Celý příspěvek"

 

5.schůze výboru SVJ konaná dne 3.6.2009

3. 6. 2009


Program jednání:
Nabídky na revitalizaci - otevření dodatečně zaslaných nabídek
Přípravné práce na revitalizaci - tepelný audit, projektová dokumentace.
Přípravné práce pro vyřízení úveru - ČSOB, Wustenrot
Předání objektu od správy - příprava, závady (hasící přístroje apod.)

Zúčastnili se všichni členové výboru a Mgr.Marko za KK.

Podrobnosti v části "Celý příspěvek"

 

4.schůze výboru SVJ konaná dne 1.6.2009

1. 6. 2009


Program jednání:
Program shromáždění - odpovědnost za přípravu
Nabídky na revitalizaci - otevření zaslaných nabídek
Správa domu - projednání návrhu smlouvy

Zúčastnili se všichni členové výboru a ing.Paseka a za KK.

Podrobnosti v části "Celý příspěvek"

 

3.schůze výboru SVJ konaná dne 25.5.2009

25. 5. 2009


Program jednání:
Domovní řád - projednání
Příprava shromáždění - prezenční listina, program pro sčítání hlasů
Příprava převzetí domu od správy
Smlouva s fy OPTIMIS sro - projednání připomínek

Zúčastnili se členové výboru (omluven ing.Kocourek a ing.Linka) a ing.Dlask a za KK.

Podrobnosti v části "Celý příspěvek"

 

2.schůze výboru SVJ konaná dne 11.5.2009

11. 5. 2009


Program jednání:
Registrace na FÚ
Úklid - změna uklidové firmy
Poptávka stavebních prací při revitalizaci domu 

Zúčastnili se všichni členové výboru a ing.Dlask a Mgr.Marko za KK.

Podrobnosti v části "Celý příspěvek"

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

následující »