Jdi na obsah Jdi na menu
 


Shromáždění vlastníků 3.12.2013

18. 11. 2013

   Program shromáždění:

        1.    Zahájení a volba řídícího schůze a zapisovatele

2.    Návrh a volba mandátové komise   

3.    Návrh a volba návrhové komise     

4.    Návrh a volba ověřovatele zápisu  

5.    Schválení programu shromáždění SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6.

6.    Zpráva o činnosti výboru SV  

7.    Zpráva o činnosti kontrolní komise 

8.    Zpráva o činnosti správce

9.    Schválení účetní závěrky SV za rok 2012  a činnost správce

10. Informace o stavu příprav vybudování vlastní plynové kotelny 

11.  volba člena výboru sv za pí. Hanu  Melkovou

12.   volba 4 náhradníků na člena výboru sv ( v dubnu končí volební období pro JUDr.  Karla Vitáka a pro Hanu Holečkovou a v lednu 2013 chce ukončit členství ve výboru sv pan Vladimír Vlček )

13.  volba  3 náhradníků kontrolní komise ( v dubnu končí volební období pro MgA. Miroslava Marko  a pro Petra Fouska)

14. Diskuse

15. Rekapitulace Návrh usnesení ze shromáždění SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6.

     16. Závěr

    Výbor sv upozorňuje ostatní vlastníky že : dle nálezu Nejvyššího správního soudu může na schůzi  shromáždění vlastníků každého SV , jiného vlastníka zastupovat na základě Plné moci pouze jiný vlastník našeho společenství. Z výše uvedených důvodů  nelze zplnomocňovat ani rodinného příslušníka, který není spoluvlastníkem jednotky  ve společenství. !!! 

   Za výbor SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6.

                                                   JUDr. Karel Viták

                                                                            předseda výboru sv

Pozvánka ke stažení zde