Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na 11. shromáždění konané 17.10.2017

3. 10. 2017

Program :
1. Zahájení a volba řídícího schůze a zapisovatele 
2. Návrh a volba mandátové komise
3. Návrh a volba návrhové komise
4. Návrh a volba ověřovatele zápisu
5. Schválení programu shromáždění SVJ Vondroušova 1212-1218, Praha 6
6. Zpráva o činnosti výboru SVJ od 11. 2016 do současnosti            
7. Schválení účetní závěrky SVJ za rok 2016
8. Informace o plnění rozpočtu SVJ 2017 a návrh na rok 2018
9. Zpráva o hospodaření a činnosti správce OPTIMIS
10. Zpráva o činnosti kontrolní komise
11. Schválení rozpočtu SVJ na rok 2018
12. Diskuse
13. Návrh usnesení ze shromáždění SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6
14. Závěr

Dokumenty pro schůzi vyvěšeny + k dispozici v kanceláři SVJ po domluvě na telefonním čísle 602 211 799.

Pozvánka na shromáždění
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Pokladní kniha za rok 2016
Rozvaha 2016
Výsledovka 2016
Kniha přijatých faktur 2017
Kniha přijatých faktur 2016